Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. (VCP) De VCP-ers van VIOS Beltrum, Marlies en Anny willen vanaf heden de krachten bundelen en zijn er voor alle leden van de sportcentrale, volleybal, handbal, voetbal, tafeltennis, touwtrek en gymnastiek.

Graag stellen zij zich voor:
Mijn naam is Anny Helmers. Als kind begonnen bij VIOS gymnastiek en nu al meer dan 40 jaar lid van VIOS voetbal: vele jaren als actief voetballer, maar ook als kaderlid heb ik diverse functies bekleed.

Mijn naam is Marlies Stoteler. Als kind ben ook ik begonnen bij VIOS gymnastiek. Daarna vele jaren actief lid van VIOS Volleybal geweest. Een aantal jaren geleden heb ik er voor gekozen om andere sporten uit te gaan oefenen. Ik heb 2 kinderen die het ook heerlijk vinden om te sporten, dus sta ik regelmatig langs de lijn ze aan te moedigen.

De kennis voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben we opgedaan uit informatie van de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Tevens zijn we alle twee al jaren vertrouwenscontactpersoon van VIOS voor verschillende afdelingen en zijn we VCP-er (geweest) op een school.

Wanneer kun je een VCP inschakelen?
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dit een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je het slachtoffer zelf niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er dan niet mee rondlopen, signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.  Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand die onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen. Anny is bereikbaar op 0618968121 en Marlies op 0610014795, het mailadres is vcp@sportcentralevios.nl.

Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag/ ongewenste situaties zijn;
· Pesten en gepest worden (door teamgenoten, trainer, coach);
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie;
· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen.

Schroom niet ons te benaderen als er een ongewenste activiteit plaats vindt en je dat opgelost wilt zien. Ons luisterend oor, aandacht en vertrouwen zullen we inzetten om samen met jou te kijken naar wat je nodig hebt!