Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Mijn naam is Marlies Stoteler. Als kind ben ik begonnen bij VIOS gymnastiek. Jarenlang ben ik actief lid van VIOS geweest. Een aantal jaren geleden heb ik er voor gekozen om andere sporten uit te gaan oefenen. Ik heb 2 kinderen die het ook heerlijk vinden om te sporten. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen, maar zeker ook volwassenen zich veilig voelen binnen een vereniging.
De kennis voor de functie vertrouwenscontactpersoon heb ik opgedaan uit informatie van de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Tevens ben ik vertrouwenscontactpersoon op de school waar ik werkzaam ben.

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dit een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand die onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden moet zich vrij voelen om mij te bellen of mailen. Dus heb je een vraag of wil je mij iets voorleggen, voel je dan vrij om mij te bellen of mailen. Ik ben bereikbaar op 06 –10014795, mail marlieskip@hotmail.com.
Ik ben er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Voorbeelden van ongewenste situaties zijn;

· pesten en gepest worden;
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en mij plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreek ik geanonimiseerd met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard is de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.