Visie

Vios Gym is opgericht in 1952. Vandaag de dag is Vios Gym nog altijd een vereniging, die een belangrijke functie heeft op sportgebied en daarmee een duidelijke plek in Beltrum inneemt. Momenteel telt de vereniging zo’n 170 leden.

Vios Gym biedt een positief sportklimaat waar iedereen met plezier kan gymmen. We bieden gymlessen aan voor jong en oud. Het jongste lid is 1,5 en het oudste lid is ruim 80 jaar. We bieden gymlessen aan, waar motoriek en beweging gestimuleerd worden, contact met elkaar belangrijk is en waar iedereen met plezier naar toe gaat.

Vios Gym is in Beltrum letterlijk de vereniging voor jong en oud. De vereniging neemt een duidelijke en herkenbare plek in op sportief en sociaal gebied. We erkennen deze belangrijke maatschappelijke functie binnen de gemeenschap en zetten ons in om deze functie in stand te houden. We zien talrijke kansen voor de toekomst: kansen om verder te ontwikkelen als vereniging, in te spelen op behoeftes en waar mogelijk verbintenissen te leggen door samen te werken.

Ons uitgangspunt is dat bestuur, leiding en leden elkaar weet te vinden. Dat iedereen zich betrokken voelt en dat we ons gezamenlijk inzetten om de vereniging krachtig en positief te houden. We willen uitdragen waar een vereniging voor staat: verenigen!

Onze ‘stip op de horizon’ voor de komende jaren:

VIOS GYM VERBINDT